Medische Terminologie, lesboek

137,90
Prijs inclusief 9% btw, exclusief verzendkosten


Medische Terminologie is gebaseerd op de Amerikaanse uitgave 'Medical Terminology A Programmed Text' door Genevieve Love Smith en Phyllis E. Davis. Deze derde druk van de Nederlandse bewerking is grondig herzien en biedt een beter inzicht in de regels die aan de terminologie ten grondslag liggen.

Woordbouw, schrijfwijze en klemtoon worden uitvoeriger besproken, en aan uitzonderingen is meer aandacht besteed. De student medische terminologie kan daardoor beter meedenken en krijgt een dieper inzicht in de stof. Door het weglaten van een deel van de breukstrepen zijn de termen beter leesbaar geworden. Zelfstudie wordt vergemakkelijkt door het overal aangeven van de juiste uitspraak en klemtoon. Een aantal ongebruikelijke termen is door nieuwe vervangen. Vaker wordt verwezen naar reeds eerder behandelde leerstof.

De repetitiebladen zijn direct achter de betreffende groep schakels geplaatst en geheel vernieuwd, waardoor de student beter kan controleren of zij/hij zich de bestudeerde stof voldoende eigen gemaakt heeft. Ook bieden de repetitiebladen de gelegenheid zich in de juiste klemtoon te oefenen. Het inhoudsregister is vollediger geworden. De gehandhaafde afbeeldingen zijn alle door mij nieuw getekend, waarbij de tekst uit de tekeningen is weggehaald en vervangen door nummers, die in het onderschrift worden verklaard. Voor belangstellenden is ook een tweetal korte lijsten toegevoegd met in het studieprogramma gebruikte woorden uit het klassieke Grieks en Latijn.

Klik hier om het boek in te kijken (je gaat naar de website van de uitgever).
 

ISBN: 978-90-4250-392-2

Blader door deze categorie: Lesboeken