Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof, lesboek

31,70
Prijs inclusief 9% btw, exclusief verzendkosten


Het lesboek Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof (de naam van het lesboek was eerst 'Uitbreidingsmodule BKC') maakt deel uit van de leerweg Basiskennis Calulatie van Uitgeverij De twee Zwanen.

Deze leerweg bestaat leerweg uit:

 • Lesboek Rekenvaardigheid
 • Lesboek Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof (+ uitgebreide examentraining)

De leerweg Basiskennis Calculatie gaat uit van de concentrische leermethode: in het (basis)lesboek Rekenvaardigheid maakt de cursist zich de basisprincipes eigen, waarna hij gaat uitbreiden en verdiepen in het lesboek Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof. In dat laatste boek is ook een uitgebreide examentraining opgenomen.

Het examen Basiskennis Calculatie wordt afgenomen door o.a. Examenbureau LSSO® en door de Nederlandse Associatie voor Examinering. Deze leerweg dekt de examenprogramma’s van genoemde examenbureaus volledig. In de lesboeken staan veel opdrachten, zodat de cursist volop kan oefenen. De antwoorden van alle opdrachten zijn in de lesboeken opgenomen.

In het lesboek Bedrijfscalculatie Uitbreidingsstof komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 

CALCULATIE

Diverse onderwerpen 

 • berekeningen boven en onder het honderd
 • kosten van duurzame productiemiddelen
  • afschrijven op aanschafwaarde en op boekwaarde
  • rentekosten duurzame activa
  • boekresultaat bij verkoop of inruil
 • Interest
  • rente berekenen
  • kapitaal berekenen
  • looptijd berekenen
 • vreemde valuta

Kostprijsberekeningen

 • kostprijs
 • kostprijsberekening op basis van directe en indirecte kosten
  • de eenvoudige opslagmethode
  • de verfijnde opslagmethode
 • kostprijsberekening op basis van constante en variabele kosten
  • de delingscalculatiemethode
  • fabricage- en commerciële kostprijs en verkoopresultaat
  • break-even analyse
 • bezettingsverschillen
 • brutowinstopslagmethode en nettowinstopslagmethode
  • brutowinstopslagmethode
  • nettowinstopslagmethode
  • omzet, afzet en inkoopwaarde van de verkopen

Tabellen en grafieken   

 • tabellen
 • grafieken
  • lijndiagram
  • kolommendiagram
  • staafdiagram
  • cirkeldiagram

Theorie handel, koop en verkoop en verzekeringen     

 • handel
  • functie van de handel
  • organisatie van de handel
  • samenwerkingsvormen in de handel
 • koop en verkoop
  • de koopovereenkomst
  • leveringsvoorwaarden
  • betalingsvoorwaarden
 • verzekering
  • wat is verzekeren
  • schade- en sommenverzekeringen
  • een aantal schadeverzekeringen
  • een aantal sommenverzekeringen
  • onder- en oververzekering, eigen risico en franchise, herverzekering

 

EXAMENTRAINING

ISBN 978-94-6088-029-2

Wij bevelen ook het volgende aan:

*
Prijzen inclusief 9% btw, exclusief verzendkosten

Blader door deze categorie: Lesboeken